4 edycja programu Mój Prąd

Szanowni Państwo,
Informujemy, że kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 zostanie uruchomiony:
15.04.2022

  • dotacja przeznaczona jest dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby,
  • dotacja przyznawana jest dla mocy instalacji 2-10 kW,
  • wysokość dotacji zależy od ilości zakupionych produktów, kwoty wsparcia sumują się, maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20,5 tys. złotych,
  • dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1 lutego 2020,
  • program nie obejmuje wsparcia dla rozbudowy mocy funkcjonujących już instalacji fotowoltaicznych,
  • o dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu.

Wkrótce zostaną opublikowane nowe, zmienione zasady programu.

https://mojprad.gov.pl/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *