Jak to działa

PODSTAWOWE ELEMENTY INSTALACJI PV TO

Moduły fotowoltaiczne – jest to najbardziej widoczna część całej Instalacji. Wykorzystując efekt fotoelektryczny, wytwarzają energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Zobacz jak zbudowany jest moduł PV.

Falownik– jego głównym zadaniem jest przetworzenie napięcia stałego generowanego przez panele fotowoltaiczne na napięcie przemienne o pożądanych parametrach. Dodatkowo falownik jest odpowiedzialny zbieranie danych o produkcji energii z paneli. Gdy podłączymy go do sieci Ethernet jesteśmy w stanie analizować produkcję, pogodę, parametry sieci elektrycznej, ewentualne alarmy generowane przez falownik.

Rozdzielnica prądu stałego (DC) – jest to urządzenie, pozwalające na zainstalowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych oraz nadmiarowo-prądowych, chroniących instalację fotowoltaiczną po stronie napięcia stałego.

Przewody solarne – służą do połączenia paneli PV między sobą, a także do falownika.

System montażowy – system umożliwiający montaż modułów PV na różnych typach i powierzchniach dachowych lub na gruncie. Zobacz jak wygląda montaż na dachówce ceramicznej.

Instalacja odgromowa – zabezpiecza instalację wewnętrzną przez przeskokiem napięcia z wyładowań atmosferycznych.

Akumulator wraz z regulatorem ładowania (opcja) – w akumulatory mogą być wyposażone zarówno systemy pracujące autonomicznie, jak i te przyłączone do sieci. W drugim przypadku, systemu magazynowania zapewniają ciągłość w dostawach prądu, niezależnie od warunków pogodowych oraz ewentualnej awarii sieci elektroenergetycznej. 

CZY INSTALACJA DZIAŁA TYLKO W SŁONECZNE DNI

Do działania instalacji fotowoltaicznej wystarczy rozproszone światło. Ogniwa wysokiej jakości mogą w pochmurne dni produkować zaledwie 1 proc. mniej energii niż w dni słoneczne.

Wydajność paneli fotowoltaicznych, jest wyższa, gdy na zewnątrz jest chłodniej. 
W gorące dni wydajność PV spada.