O nas

Nasze cele i zadania

Energia odnawialna jest najszybszym i najbardziej opłacalnym sposobem wytwarzania energii elektrycznej bez udziału paliw kopalnych. Jest to powodem, dla którego znaczenie energii odnawialnej i powiązanych z nią technologii ciągle wzrasta.

Naszym celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii w Polsce. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu naszych ekspertów, stawiamy na rozwój różnorodnych projektów OZE.

Proenergia rozwija własne projekty OZE od etapu koncepcji aż do uruchomienia i eksploatacji oraz prowadzi akwizycję inwestycji z rynku na różnym etapie rozwoju. Realizujemy naszą strategię rozbudowywania zasobów energii odnawialnej by zwiększać jej ilość na polskim rynku z myślą o firmach, instytucjach, gminach, ale też szerzej, o zmianach klimatu.

Proenergia działa w następujących obszarach:

Rozwój projektów
  • pozyskujemy tereny pod inwestycje, przejmujemy projekty o dużym potencjale oraz nawiązujemy współprace z zewnętrznymi inwestorami.
  • opracowujemy raporty środowiskowe dla każdej lokalizacji. Uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia do sieci.
Finansowanie
  • opracowujemy studia wykonalności projektów i przygotowujemy analizy finansowe
  • jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych i pozyskujemy wsparcie banków w procesie finansowania inwestycji w OZE.
Budowa
  • Projektujemy i nadzorujemy budowę elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

Nasze projekty dostosowujemy do lokalnych warunków. W gminach, w których jesteśmy obecni, chcemy być dobrym sąsiadem. Angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności oraz współpracujemy od rozwoju projektu aż po eksploatację.

Firma rozwija się dynamicznie na kilku rynkach i w zakresie nowych technologii przy zachowaniu jakości, innowacyjności i ducha przedsiębiorczości. Oznacza to, że w przyszłości nastąpi wzrost złożoności działalności spółki. W obecnej fazie wzrostu, firma wkłada wiele starań w rozwój własnej organizacji oraz modelu biznesowego. Zwiększamy dostępność do energii odnawialnej wdrażając rozwiązania energetyczne w dużej skali.

× Jesteśmy na WhatsApp