O nas

Nasze cele i zadania

Energia odnawialna, jako najszybszy i najbardziej opłacalny sposób wytwarzania energii elektrycznej, bez udziału paliw kopalnych, nie tylko podnosi swoje znaczenie, ale staje się niezbędnym filarem przyszłego rozwoju energetycznego. To rewolucyjne podejście do zasilania światowej gospodarki, które nie tylko zaspokaja jej potrzeby, ale również chroni nasze środowisko naturalne.

W dążeniu do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze wytwarzania energii w Polsce, stawiamy sobie ambitne cele. Nasza firma, opierając się na bogatym doświadczeniu naszych ekspertów, nieustannie rozwija różnorodne projekty związane z OZE. Od koncepcji po pełną eksploatację, angażujemy się we wszystkie etapy tworzenia infrastruktury opartej na odnawialnych źródłach energii.

Proenergia to nie tylko firma, która rozwija własne projekty OZE, ale także aktywnie angażuje się w akwizycję inwestycji z rynku na różnym etapie ich rozwoju. Nasza strategia opiera się na ciągłym poszerzaniu zasobów energii odnawialnej, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na czystą energię elektryczną w Polsce. Naszym celem jest nie tylko zaspokojenie potrzeb firm, instytucji i gmin, ale także przyczynienie się do globalnych wysiłków na rzecz walki ze zmianami klimatu.

Działając w różnych obszarach, Proenergia angażuje się w:

Rozwój projektów
  • pozyskujemy tereny pod inwestycje, przejmujemy projekty o dużym potencjale oraz nawiązujemy współprace z zewnętrznymi inwestorami.
  • opracowujemy raporty środowiskowe dla każdej lokalizacji. Uzyskujemy wszystkie niezbędne pozwolenia na budowę, warunki przyłączenia do sieci.
Finansowanie
  • opracowujemy studia wykonalności projektów i przygotowujemy analizy finansowe
  • jesteśmy wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych i pozyskujemy wsparcie banków w procesie finansowania inwestycji w OZE.
Budowa
  • Projektujemy i nadzorujemy budowę elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

Nasze projekty są elastyczne i dostosowane do unikalnych warunków lokalnych. W obszarach, gdzie działamy, dążymy do bycia nie tylko biznesowym partnerem, lecz również zaangażowanym sąsiadem. Aktywnie uczestniczymy w inicjatywach społecznych, wspierając rozwój lokalnych społeczności od etapu projektowania po pełną eksploatację.

Nasza firma dynamicznie rozwija się na różnych rynkach, przy jednoczesnym skupieniu na nowych technologiach, niezmiennie dbając o jakość, innowacyjność oraz ducha przedsiębiorczości. Prognozujemy wzrost złożoności naszej działalności w przyszłości. W obecnym etapie ekspansji poświęcamy wiele uwagi rozwijaniu własnej struktury organizacyjnej oraz modelu biznesowego. Przyczyniamy się do zwiększenia dostępności do energii odnawialnej, wdrażając rozwiązania energetyczne na dużą skalę.