Technologie OZE

Energetyka Słoneczna

Energia słoneczna jawi się jako jedno z najczystszych i najbardziej obfitych odnawialnych źródeł energii dostępnych obecnie. Elektrownie słoneczne, wespół z innymi formami energii odnawialnej, jak energia wiatrowa, nie generują toksycznych emisji, takich jak rtęć, substancje powodujące smog, czy też cząstki stałe, a także nie emitują gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, NOX czy lotne związki organiczne (LZO). Od ponad dwóch dekad energia słoneczna na skalę użytkową dostarcza niezawodną, czystą moc.

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią w globalnym miksie energetycznym. Wzrost rynku energii ze słońca napędzany jest przez istotne cele klimatyczne, rosnący szybko popyt na odnawialną energię elektryczną oraz znaczący potencjał inwestycyjny. Sektor ten korzysta również z postępu technologicznego oraz obserwowanego spadku kosztów inwestycji.

Energetyka Wiatrowa

Lądowe farmy wiatrowe są kluczowymi strukturami produkującymi energię elektryczną z wiatru dostępnego na lądzie. Ten rodzaj energii od dawna dominuje na rynku i cieszy się uznaniem jako jedno z najbardziej opłacalnych odnawialnych źródeł energii. Proenergia jest liderem w rozwijaniu i dostarczaniu inwestorom lądowych farm wiatrowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w tej dziedzinie firma jest zaawansowana w działaniach związanych z ochroną środowiska oraz energią wiatrową.

Rozwiązania hybrydowe

Pracujemy intensywnie nad rozwiązaniami hybrydowymi, gdzie instalacje słoneczne i/lub wiatrowe są połączone z magazynowaniem energii. Jest to niezwykle istotne dla dalszego postępu w dziedzinie energetyki słonecznej i wiatrowej. Rosnące zainteresowanie rozwojem magazynowania energii wynika z coraz większych potrzeb dotyczących przesyłu energii w całej Europie. Ta innowacyjna kombinacja pozwala nam lepiej wykorzystać naturalne zasoby energii, zapewniając jednocześnie stabilność i niezawodność dostaw energii elektrycznej.