Technologie OZE

Energetyka Słoneczna

Energia słoneczna jest jednym z najczystszych i najobficiej dostępnych odnawialnych źródeł energii. Elektrownie słoneczne, wraz z innymi źródłami energii odnawialnej, takimi jak energia wiatrowa, nie wytwarzają toksycznych emisji, takich jak rtęć, chemikalia tworzące smog, cząstki stałe lub gazy cieplarniane, takie jak dwutlenek węgla, NOX i lotne związki organiczne (LZO). Energia słoneczna na skalę użytkową generuje niezawodną, ​​czystą energię od ponad dwóch dekad.

Fotowoltaika jest najszybciej rozwijającą się technologią w globalnym miksie energetycznym. Rynek energii ze słońca jest napędzany przez istotne cele klimatyczne, szybko rosnący popyt na odnawialną energię elektryczną i duży potencjał inwestycyjny. Rozwojowi sektora sprzyja postęp technologiczny i spadek kosztów inwestycji.

Energetyka Wiatrowa

Lądowe farmy wiatrowe to infrastruktury wytwarzające energię elektryczną z wiatru występującego w lokalizacjach naziemnych. Ten rodzaj energii tradycyjnie dominuje na rynku i jest jednym z najtańszych odnawialnych źródeł energii. Proenergia rozwija i oferuje inwestorom lądowe farmy wiatrowe Wieloletnie doświadczenie w tym obszarze  sprawia, że firma jest zaawansowana w działaniach w obszarze ochrony środowiska, związanych z energetyką wiatrową.

Rozwiązania hybrydowe

Pracujemy także nad rozwiązaniami hybrydowymi, w których instalacja słoneczna i/lub wiatrowa jest łączona z magazynowaniem energii. Magazynowanie energii ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju energetyki słonecznej i wiatrowej. Zainteresowanie  rozwojem magazynowania energii wynika z rosnących potrzeb przesyłu energii w całej Europie.

× Jesteśmy na WhatsApp